Cobras sista kull

Valpar planeras med:

DKBRCH NOJCH Gleen Mhor's Niko

Läs mer här

Välkommen!

Varmt välkommen till mig och mina hundars hemsida.

Nu är valpsidan uppdaterad!

Golden Retrievern med sin stora samarbetsvilja, kamplust, drive och vänliga sinnelag är för mig den ras som lämpar sig bäst till praktiskt arbete eller hundsporter där den får användning av sina genetiska arbetsegenskaper.

"Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet.
Var dag är en nåd dig given från himlen, besinna det."

Psalm 180